หัวใจล้านดวง/Million Heart

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dischidia ruscifolia Decne. ex Becc.
วงศ์ : Apocynaceae
ประเภท : ไม้เลื้อยขนาดเล็ก
ลำต้น : เลื้อยได้ไกล 1 – 2 เมตร
ใบ : ใบรูปหัวใจ กว้าง 1.5 – 2 เซนติเมตร ยาว 2 – 3 เซนติเมตร ปลายใบเป็นติ่งแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบหนาสีเขียว เส้นใบนูน
ดอก : ออกเป็นช่อที่ซอกใบรูปคนโท ดอกน้อย กลีบดอกสีขาว โคนกลีบเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 5 แฉก มักไม่ติดผล ออกดอกตลอดปี
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน/วัสดุปลูก : นิยมใช้กาบมะพร้าวสับ และรากเฟินชายผ้าสีดา เพราะเก็บความชื้นและระบายน้ำดี
แสงแดด : รำไร
น้ำ/ความชื้น : สูง
ขยายพันธุ์ : ปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: นิยมทำเป็นไม้แขวน