ผักตบชวา

ผักตบ ผักบ่ง ผักป่อง สวะ Water Hyacinth, Water Orchid
ชื่อวิทยาศาสตร์: Eichhornia crassipes (Mart.) Solms-Laub.
วงศ์: Pontederiaceae
ประเภท: ไม้ลอยน้ำ
ลำต้น: มีไหลทอดเลื้อยไปตามผิวน้ำ ต้นอวบน้ำ
ใบ: รูปไข่ค่อนข้างกลม ขนาด 6 – 15 เซนติเมตร สีเขียวเป็นมัน ปลายใบเรียวแหลม โคนใบรูปหัวใจ ก้านใบพองออกเพื่อช่วยให้ลอยน้ำได้
ดอก: ออกเป็นช่อแน่นที่ปลายยอด ดอกย่อยขนาด 2 เซนติเมตร มีกลีบดอกบาง 6 กลีบ สีฟ้าอมม่วง กลีบบนขนาดใหญ่และมีแต้มสีเหลืองที่กลางกลีบ ออกดอกปลายฤดูหนาวเข้าฤดูร้อน
แสงแดด: เต็มวัน
ขยายพันธุ์: แยกต้นอ่อนที่ปลายไหล
การใช้งานและอื่นๆ: ผักตบชวานำเข้ามาปลูกตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เป้นวัชพืชที่แพร่กระจายรวดเร็ว เพราะทนแล้งได้ดี โตเร็ว แต่ไม่ทนน้ำเค็ม ปัจจุบันนิยมนำมาทำอาหารสัตว์ ปุ๋ยหมัก ก้านใบนำมาตากแห้งใช้ทำกระเป๋า ตะกร้าสาน เสื่อ ก้านใบอ่อนและดอกอ่อนกินเป็นผักลวกจิ้มหรือแกงส้ม มีสรรพคุณช่วยระบายความร้อนในร่างกาย ช่อดอกผักตบชวาคล้ายดอกไฮยาซินธ์ จึงมีชื่อเรียกว่า Water Hyacinth