ปีบฝรั่ง

ปีบฝรั่ง
ปีบฝรั่ง

แสนประสะ/Star of Bethlehem
ชื่อวิทยาศาสตร์ Hippobroma longiflora (L.) G.Don
วงศ์: Campanulaceae
ประเภท: ไม้ล้มลุกอายุหลายปี
ความสูง: 15 – 25 เซนติเมตร
ลำต้น: ทุกส่วนอวบน้ำ
ใบ: ใบเดี่ยว ออกเรียงสลับรอบต้น รูปขอบขนานแกมรูปรียาว กว้าง 2 – 3 เซนติเมตร ยาว 3 – 15 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ขอบใบจักซี่ฟัน สีเขียวเข้ม
ดอก: ดอกเดี่ยว ออกที่ปลายกิ่ง โคนกลีบเป็นหลอดเล็ก สีเขียวอ่อน ปลายแยกเป็น 5 แฉกเรียวยาว สีขาว ออกดอกในฤดูฝน
ผล: คล้ายรูปกระสวย เมื่อแก่โป่งออกและแตกออก ภายในมีเมล็ดเล็กๆ จำนวนมาก
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินร่วนมีอินทรียวัตถุสมบูรณ์
แสงแดด: เต็มวันถึงรำไร
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: นิยมปลูกคลุมดินริมน้ำ ควรระวังน้ำยางที่อาจระคายเคืองผิวหนังและดวงตา