โมกเครือ

เครือไส้ตัน เดื่อดิน เดื่อเถา มะเดื่อเถา ไส้ตัน
ชื่อวิทยาศาสตร์: Amphineurion marginatum (Roxb.) D.J. Middleton
aganosma 2วงศ์: Apocynaceae
ประเภท: ไม้เลื้อย อายุหลายปี
ลำต้น: ทุกส่วนของต้นมีน้ำยางสีขาว ทอดเลื้อยได้ไกล 5 – 10 เมตร
ใบ: รูปขอบขนานแกมรีออกตรงข้าม ปลายใบเรียวแหลม โคนใบมน เห็นเส้นใบชัดเจน ยอดอ่อนสีแดงเรื่อ ต่อมาเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้มเป็นมัน
ดอก: ออกเป็นช่อกระจุกที่ปลายยอด มีกลีบดอก 5 กลีบ สีขาว กลีบดอกบิดเวียน มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ
ผล: ฝักยาว เมื่อแก่จะแตกออก ภายในมีเมล็ดยาวเรียว ปลายเมล็ดมีขนสีขาวช่วยกระจายพันธุ์
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินร่วน ระบายน้ำดี ทนดินเค็ม
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: เต็มวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ดหรือปักชำ
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเป็นซุ้มไม้เลื้อยในสวน ยอดอ่อนกินเป็นผักสดกับน้ำพริก ลาบ อาหารรสจัดต่าง ๆ หรือใส่แกงอ่อม  ผลอ่อนนำมาต้มจิ้มน้ำพริก รสฝาดมัน ให้แคลเซียมและวิตามินเอสูง มีให้เก็บกินตลอดปี