จุกโรหินี

โกฐพุงปลา บวบลม พุงปลาช่อน
ชื่อวิทยาศาสตร์: Dischidia major (Vahl) Merr.
วงศ์: Apocyneceae
ประเภท: ไม้เลื้อยขนาดกลาง
ลำต้น: ลำต้นเล็ก ทุกส่วนมีขนสากปกคลุม
ใบ: ใบมี 2 แบบ คือ ใบเดี่ยวรูปไข่ป้อม ขนาดประมาณ1.5 – 2.5 เซนติเมตร ออกตรงข้าม ปลายใบมน ก้านใบสั้น แผ่นใบหนาเหนียวคล้ายแผ่นหนัง และใบที่เปลี่ยนรูปเป็นถุง กว้าง 2 – 4 เซนติเมตรยาว 5 – 10 เซนติเมตร ผิวค่อนข้างขรุขระ ภายในมีรากกระจายทั่วและเป็นที่อาศัยของมด
ดอก: ช่อดอกเป็นช่อกระจุกสั้น ๆ ออกจากซอกใบ 5 – 10 ดอก กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วยเล็ก ๆ สีขาวครีม ออกดอกในฤดูหนาว
ผล: เป็นฝักคู่ ยาวประมาณ 7 เซนติเมตร
อัตราการเจริญเติบโต : เร็ว
วัสดุปลูก: โปร่ง ระบายน้ำดี เก็บความชื้นได้ดี เช่น กาบมะพร้าวสับและรากเฟินชายผ้าสีดา
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ครึ่งวัน
ขยายพันธุ์: ปักชำ
การใช้งานและอื่นๆ: มีถิ่นกำเนิดใน อินเดีย พม่า ไทย อินโดจีน มาเลเซีย ปาปัวนิวกินี ฟิลิปปินส์ถึงทวีปออสเตรเลีย สามารถปรับตัวให้เข้ากับอากาศร้อนได้ดี ชาวบ้านในท้องถิ่นมักนำต้นมาต้มน้ำดื่มแก้โรคกระเพาะอาหาร