เฟื่องฟ้า

เฟื่องฟ้า
เฟื่องฟ้า

เฟื่องฟ้า ไม้ประดับโตเร็ว แข็งแรง ทนทาน ชอบดินปนทรายระบายน้ำดี แสงแดดจัดตลอดวัน ทนแล้งได้ดี สามารถปลูกเลี้ยงเป็นไม้ประดับสวน ไม้กระถาง หรือปลูกเป็นบอนไซไม้ดัดได้

ดอกกระดาษ / ดอกโคม / ดอกต่างใบ / ดอกตรุษจีน / Lesser Bougainvillea / Paper Flower
ชื่อวิทยาศาสตร์: Bougainvillea spp. & hybrid
วงศ์: Nyctaginaceae
ประเภท: ไม้รอเลื้อยขนาดใหญ่ อายุหลายปี
ลำต้น: เมื่ออายุมากขึ้นมีเนื้อไม้และมักทอดเลื้อยพาดไปได้ไกล มีหนามยาวปลายแหลมปกคลุมห่าง ๆ ตามข้อใบ
ใบ: ใบเดี่ยวออกเวียนสลับรอบต้น ใบรูปไข่กว้างหรือรูปรี กว้าง 3 – 6 เซนติเมตร ยาว 4 – 8 เซนติเมตร ปลายใบแหลมหรือเรียวแหลม ขอบใบเรียบ แผ่นใบสีเขียวหรือใบด่าง อาจมีขนอ่อนปกคลุม
ดอก: ช่อดอกแบบช่อกระจุกออกจากซอกใบใกล้ปลายยอด แต่ละช่อมีช่อดอกย่อย 5 – 10 ช่อ แต่ละช่อย่อยมี 3 ดอก รองรับด้วยกลีบประดับขนาดใหญ่ 3 อัน แผ่นกลีบบาง มีหลายสี ทั้งสีขาว สีแดง สีชมพู สีส้ม สีเหลือง หรือสีเหลือบ ดูคล้ายกลีบดอกล้อมรอบดอกจริงที่มีขนาดเล็กสีขาว โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดยาวประมาณ 1 เซนติเมตร ปลายแยกเป็น 5 แฉก ออกดอกตลอดปี ดอกดกช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม
ผล: ผลแห้งคล้ายรูปกระสวย
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินปนทราย ระบายน้ำดี
แสงแดด: แสงแดดจัดตลอดวัน ทนแล้งได้ดี
ขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง หรือเสียบยอด
การใช้งานและอื่นๆ: นิยมปลูกเลี้ยงเป็นไม้ประดับสวน ไม้กระถาง หรือปลูกเป็นบอนไซไม้ดัดได้ เทคนิคทำให้ต้นออกดอกคือ หลังตัดแต่งกิ่งควรงดให้น้ำ 7-10 วัน ใบจะเริ่มร่วง จากนั้นจึงเริ่มให้น้ำจนชุ่ม อีก 3-5 วันจะเริ่มแตกช่อดอกใหม่ หรือนำกลีบประดับมาชุบแป้งทอด จิ้มกับซอส กินเป็นของว่างได้
เกร็ดน่ารู้: คนไทยเรียกเฟื่องฟ้า และถือว่าเป็นชื่อที่เป็นมงคล เนื่องจากพ้องเสียงกับคำว่า “เฟื่องฟู”