กกแก้ว/Star grass

กกแก้ว
กกแก้ว

ชื่อวิทยาศาสตร์: Rynchospora nervosa Boeck
วงศ์: CYPERACEAE
ประเภท:ไม้ริมน้ำ
ความสูง: 30-50 ซม.
ทรงพุ่ม:  เจริญเป็นกอ
ลำต้น: มีเหง้าเล็กๆ ใต้ดิน ลำต้นเหนือดินเป็นเหลี่ยมที่เกิดจากกาบซ้อนกันแน่น
ใบ: ใบรูปหอกเล็กๆ ปลายเรียวแหลม ยาว 20-25 ซม.
ดอก: ออกเป็นช่อกระจุกที่ปลายยอด ดอกย่อยขนาดเล็ก สีขาว มีกาบรองช่อดอกเรียวแหลม สีขาว ปลายเขียว ออกดอกตลอดปี
ดิน: ดินร่วนและดินเหนียว
น้ำ: ปลูกในระดับน้ำ 10-15 ซม.
แสงแดด: ครึ่งวัน-เต็มวัน
ขยายพันธุ์: แยกกอ
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกประดับสวนน้ำ ริมบ่อน้ำ น้ำตก หรือปลูกในกระถาง