เอื้องนิ่มดอกเหลือง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Eria Bractescens  Lindl. วงศ์: Orchidaceae ประเภท: กล้วยไม้อิงอาศัย ลำต้น: เป็นลำอวบ รูปรี มักแบนเล็กน้อย ผิวมีร่องตื้นตามยาว ขึ้นเบียดกันแน่นเป็นกลุ่ม ใบ: รูปรี แผ่นใบหนาเหนียว แต่ไม่แข็ง มี 1-2 ใบที่ยอด     ดอก: ออกเป็นช่อ 6-8 ดอกใกล้ยอด ช่อดอกโปร่ง กลีบดอกสีเหลือง กลีบเลี้ยงผายออก และมีขนาดใหญ่กว่ากลีบดอก โคนกลีบปากกระดกขึ้นทั้งสองข้าง สีน้ำตาลแดง ปลายแผ่เป็นแผ่นและงอนออก ขอบย้วยเล็กน้อย กลางกลีบปากมีสันตามยาว ออกดอกเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ดิน: วัสดุที่เก็บความชื้นได้ดี โปร่ง ระบายน้ำและอากาศดี เช่น ถ่านทุบ อิฐมอญทุบ กาบมะพร้าว รากเฟินชายผ้าสีดา เศษกระถางแตก หินภูเขาไฟ เป็นต้น น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: รำไร หรือได้รับแสงในช่วงเช้า ขยายพันธุ์: แยกกอหรือเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ […]