โสมไทย

ชื่อวิทยาศาสตร์: Talinum paniculatum (Jacq.) Geartn.
paniculatum002.วงศ์: Portulacaceae
ประเภท: พืชล้มลุก อายุหลายปี/วัชพืช
ความสูง: 10-20 เซนติเมตร
ลำต้น: เป็นรากสะสมอาหารรูปร่างคล้ายคน
ใบ: ออกเวียนสลับถี่เป็นพุ่มใหล้ผิวดิน รูปรีถึงไข่กลับ ขนาด 2-5x 4-10 เซนติเมตร ปลายแหลม
ดอก: เป็นช่อใหญ่ สูงได้ถึง 20 เซนติเมตร แตกแขนงเป็นช่อย่อยหลายช่อ อาจมีจำนวนดอกย่อยถึง 30 ดอก ขนาดดอก 0.5-1 เซนติเมตร สีชมพู ปกติมี 5 กลีบ แต่อาจมี 4 หรือ 6 กลีบ เกสรเพศผู้สีเหลืองสด
ผล: สีเหลืองหรือชมพู แตกเป็น 3 พู เมล็ดจำนวนมาก
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินทั่วไป
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ตลอดวัน
การใช้งานและอื่นๆ: ในธรรมชาติมักพบตามที่รกร้างริมทางและชายป่าทั่วไป ในภาคเหนือและภาคกลาง ใช้ปลุกเดป็นไม้ประดับได้ ในบางแห่งกินยอดอ่อน รากเป็นยาบำรุง ชื่อเดียวกับโสมไทย T.triangulare