บานบุรี

บานบุรีสีเหลือง/ Allamanda/Buttercup Vine/Golden Trumpet/Yellow Allamanda banburi2
ชื่อวิทยาศาสตร์: Allamanda cathartica L.
วงศ์: Apocynaceae
ประเภท: ไม้พุ่มกึ่งเลื้อยเนื้อแข็งขนาดกลาง
ความสูง:  3 – 6 เมตร
ใบ: เดี่ยว ออกรอบข้อ บางต้นออกเป็นคู่ รูปรีหรือรูปไข่แกมขอบขนาน ขนาด 2-4 x 8-10 เซนติเมตร ปลายแหลม โคนมน ขอบใบบิดเป็นคลื่นเล็กน้อย แผ่นใบสีเขียวสดเป็นมัน เส้นกลางใบด้านล่างมีขนนุ่ม
ดอก: ออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่ง รูปกรวย กลีบเลี้ยงรูปสามเหลี่ยมปลายแหลม สีเขียวอ่อน กลีบดอกสีเหลือง 5 กลีบ เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 5-8 เซนติเมตร ออกดอกตลอดปี
ผล: รูปกลมมีหนาม เมื่อแก่แตกออก มีเมล็ดจำนวนมาก
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี มีอินทรียวัตถุสูง
แสงแดด: ตลอดวัน
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ดและปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: นิยมปลูกเป็นไม้พุ่มแสดงขอบเขตหรือเป็นซุ้มไม้เลื้อย