ฮอลลี่เฟิน

Japanese Holly Fern
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Cyrtomium falcatum (L.f.) Presl
วงศ์: Dryopteridaceae
ประเภท:
ไม้ใบ/เฟินดิน
ลำต้น: เป็นพุ่มโปร่ง ขนาดเล็ก
ใบ:
ก้านใบสั้น มีสีแดงเรื่อ ใบยาว 30-60 เซนติเมตร มีใบย่อย 7-11 คู่ รูปรี ส่วนปลายแหลมโค้งขึ้นคล้ายรูปเคียว ใบหนา เมื่อเจริญเต็มที่จะมีสีเขียวเข้ม
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
วัสดุปลูก: โปร่ง เก็บความชื้น ระบายน้ำและอากาศได้ดี อาจเป็นดินร่วนผสมทรายหยาบและอินทรียวัตถุหรือใบไม้ผุ หรือผสมวัสดุอื่นที่หาได้ เช่น อิฐมอญทุบ ถ่านทุบ เศษโฟมหัก
น้ำ: ปานกลาง ความชื้นสูง
แสงแดด: รำไร
การใช้งานและอื่นๆ : ปลูกเป็นไม้กระถาง หรือปลูกประดับสวนได้