รองเท้านารีสังวาลย์ แอนนิเวอร์ซารี ปีที่ 108

ชื่อวิทยาศาสตร์: Paphiopedilum Sangwan Anniversary 108th
วงศ์: Orchidaceae
ประเภท: กล้วยไม้กึ่งรากอากาศ เจริญเติบโตทางด้านข้าง
ใบ: ใบเดี่ยว ออกเรียงสลับสองข้าง รูปขอบขนาน กว้าง 4 – 5 เซนติเมตร ยาว 12 -15 เซนติเมตร  ปลายใบหยักเว้าตื้นๆ เป็นสองแฉก แผ่นใบสีเขียวเข้ม ใต้ใบสีเขียว โคนใบและโคนต้นมีปื้นสีแดงอมน้ำตาล
ดอก: ก้านดอกสีน้ำตาลเข้มชูขึ้นเหนือใบช่อละ 1 ดอกสูง 14 -16 เซนติเมตร ดอกบานขนาด 8 – 9 เซนติเมตร สีชมพูสด กระเป๋าสีน้ำตาลอมแดงเรื่อ เส้าเกสรสีขาว กลีบข้างสีแดงพาดด้วยริ้วสีน้ำตาลเข้ม กลีบบนสีแดงอมชมพู ออกดอกปีละ 1 – 2 ครั้งขึ้นอยู่กับความสมบรูณ์ของต้น
อัตราการเจริญเติบโต: โตเร็ว หากปลูกเลี้ยงในที่ที่มีอากาศค่อนข้างเย็นและความชื้นสูง จะเลี้ยงง่าย
ดิน: วัสดุปลูกที่ระบายน้ำและเก็บความชื้นได้ดี
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: รำไร
ขยายพันธุ์: แยกหน่อและเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
การใช้งานและอื่นๆ: ลูกผสมระหว่างรองเท้านารีดอยตุง (Paphiopedilum charlesworthii) กับ P.Rosita ที่ผลิตโดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง โครงการพัฒนาดอยตุงฯ จดทะเบียนตั้งชื่อเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 108 ปีของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี