กวนอิม

ไผ่กวนอิม
ไผ่กวนอิม

ไผ่กวนอิม /วาสนาเจ้าลอย/เศรษฐีนิตยา/หวายด่าง/อ้อลาย/Chinese Water Bamboo/Lucky Bamboo/Ribbon Plant
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Dracaena braunii Engl.
วงศ์: Agavaceae
ประเภท: ไม้พุ่มเตี้ย/ไม้ใบ
ความสูง: 1-1.30 เมตร
ลำต้น: กลม ตั้งตรง มีข้อปล้องเห็นได้ชัด ก้านใบเป็นกาบหุ้มลำต้น แตกยอดตามข้อได้ง่าย
ใบ: เดี่ยว เรียงเวียนสลับ ใบรูปใบหอกแกมขอบขนาน ปลายแหลม สีเขียวและด่างสีต่างกันไปตามพันธุ์ เช่น ด่างสีขาวครีมที่ขอบใบเรียก กวนอิมเงิน (‘Silver’) ด่างสีเขียวอมเหลืองที่ขอบใบ เรียก กวนอิมทอง (‘Gold’) และกวนอิมประกายแสด
ดอก: ออกเป็นช่อตามซอกใบใกล้ปลายยอด ดอกย่อยจำนวนมาก
ผล: ทรงกลม ขนาดเล็ก
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินร่วน สามารถปลูกในน้ำได้
น้ำ: ปานกลาง-มาก
แสงแดด: รำไร
ขยายพันธุ์: ปักชำยอดหรือส่วนของลำต้น
การใช้งานและอื่นๆ: นิยมปลูกประดับในอาคาร เชื่อว่าปลูกแล้วเป็นมงคล เพราะชื่อหมายถึงพระโพธิสัตว์กวนอิม
เกร็ดน่ารู้: กวนอิมมีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกา เดิมมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Dracaena sanderiana โดยชื่อระบุชนิดมาจากชื่อของ Henry Frederick Conrad Sander เจ้าของเนิร์สเซอรี่ใหญ่ในอังกฤษ แต่ปัจจุบันเป็นชื่อพ้อง