ดอนญ่าควีนสิริกิติ์

ชื่อวิทยาศาสตร์: Mussaenda ‘Queen Sirikit’
วงศ์: Rubiaceae
ประเภท: ไม้พุ่ม
ความสูง: 1 – 3 เมตร
ลำต้น: เปลือกต้นสีเทาอมน้ำตาล
ใบ: ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามสลับตั้งฉาก ใบรูปไข่ กว้าง 6 – 8 เซนติเมตร ยาว 10 – 15 เซนติเมตร  ปลายใบแหลม โคนใบสอบ แผ่นใบสีเขียวสดและมีขนปกคลุม
ดอก: ออกเป็นช่อที่ปลายยอด มีกลีบเลี้ยง 5 กลีบ ลักษณะคล้ายกลีบดอก กว้าง 4 – 5 เซนติเมตร ยาว 5 – 7 เซนติเมตร โคนกลีบสีชมพูเข้ม ปลายกลีบสีอ่อนลง กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 แฉก เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 – 2 เซนติเมตร สีเหลืองอมส้ม กลางกลีบเป็นสัน ปลายกลีบดอกแหลม ออกดอกตลอดปี
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำได้ดี
แสงแดด: เต็มวัน
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: ปักชำและตอนกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: ลูกผสมระหว่าง Mussaenda ‘Dona Luz’ กับ M. philippica  var. aurorae ที่มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ทดลองผสมเกสรและคัดเลือกต้นที่ดีที่สุด เพื่อขอพระราชทานพระนามสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ มาตั้งเป็นชื่อพันธุ์ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศฟิลิปปินส์เมื่อปี พ.ศ. 2506