ประดู่อังสนา

ดู่บ้าน/ประดู่/ประดู่กิ่งอ่อน/ประดู่บ้าน/ประดู่ลาย/สะโน/Angsana/Burmese Rosewood/New Guinea Rosewood/adauk/Padouk
ชื่อวิทยาศาสตร์: Pterocarpus indicus Willd.
วงศ์: Fabeceae
padoux1ประเภท: ไม้ต้นผลัดใบ
ความสูง: สูง 10 – 20 เมตร
ทรงพุ่ม: กลม แผ่กว้าง
ลำต้น:เรือนยอดทรง กิ่งก้านห้อยลง เปลือกต้นสีน้ำตาลปนดำและแตกเป็นสะเก็ด
ใบ: ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่เรียงสลับ มีใบย่อย 7 – 13 ใบ รูปขอบขนานแกมรูปไข่ กว้าง 4 – 5 เซนติเมตร ยาว 6 – 10 เซนติเมตร ปลายใบมนหรือแหลมเป็นติ่งทู่ โคนใบกว้าง ขอบใบเรียบ
ดอก: ช่อดอกเป็นช่อกระจะออกที่ซอกใบใกล้ปลายกิ่ง แต่ละช่อมีดอกย่อยจำนวนมาก ดอกรูปถั่ว สีเหลือง เมื่อบานมีขนาด 1 – 1.5 เซนติเมตร มีกลิ่นหอม บานเพียงวันเดียวแล้วร่วง ออกดอกเดือนเมษายน – พฤษภาคม
ผล: ติดผลช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ผลแห้งแบน มีปีก เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 – 5 เซนติเมตร ตรงกลางมีเมล็ดกลมนูน
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินทุกสภาพ
แสงแดด: ตลอดวัน
น้ำ: ปานกลาง ทนแล้งและทนน้ำท่วมขังได้สูงถึง 1 เมตร
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: นิยมปลูกในพื้นที่กว้าง เพื่อให้ร่มเงา ปัจจุบันมีพันธุ์ใบด่างที่ใช้ปลูกประดับ ช่วยเพิ่มความสว่างให้กับสวน ยอดอ่อนและช่อดอกอ่อนกินเป็นผักสดกับน้ำพริกหรืออาหารรสจัดได้ เป็นพรรณไม้ประจำจังหวัดภูเก็ต