ดอกฟ้า

ชื่อวิทยาศาสตร์: Rhynchoglossum obliquum Blume
obliquum002วงศ์: Gesneriaceae
ประเภท: พืชล้มลุก อายุสั้น/วัชพืช
ความสูง: 10-60 เซนติเมตร
ลำต้น: ลำต้นและกิ่งก้านค่อนข้างอวบน้ำ
ใบ: รูปไข่เบี้ยว ยาว 3-7 เซนติเมตร ปลายแหลมถึงเรียวแหลม โคนใบไม่เท่ากัน
ดอก: ช่อดอกยาวเรียว ดอกย่อยเรียงด้านเดียวบนก้านช่อดอก และมักห้อยลง กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด สีฟ้าหรือฟ้าอมม่วง ตรงกลางพองออกเล็กน้อยแล้วบิดที่ปลาย ซึ่งแยกเป็นสองปาก มีขนละเอียดทั่วไป ออกดอกฤดูฝน-ฤดูหนาว
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินร่วยซุย ระบายน้ำดี มีอินทรียวัตถุสูง
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ตลอดวัน
การใช้งานและอื่นๆ: ในธรรมชาติมักพบตามพื้นหินหรือดินที่ชุ่มชื้น ใกล้น้ำตกหรือลำธารในป่าดิบชื้น ทางภาคเหนือ ภาคกลางและภาคใต้ ปลูกเป็นไม้ประดับได้