เอื้องดอกมะขาม

 เอื้อวข้าวเหนียวลิง
ชื่อวิทยาศาสตร์: Dendrobium delacourii  Guill.
วงศ์: Orchidaceae
ประเภท: กล้วยไม้อิงอาศัย
ลำต้น: เป็นลำรูปไข่ รูปไข่แกมรีหรือรูปรี ขนาด 2-4×1-1.5 เซนติเมตร ขึ้นเป็นกระจุก
ใบ: รูปใบหอก ขนาด 3-4×1.2-1.5 เซนติเมตร แผ่นใบบางและร่วงหลังออกดอก
ดอก: ออกเป็นช่อ15-20 ดอก กลีบดอกสีเหลืองอมเขียวอ่อน กลีบปากใหญ่ ขอบด้านปลายฉีกเป็นริ้วยาว สีเหลืองอมน้ำตาล มีเส้นสีน้ำตาลตามความยาวกลีบทางช่วงปลาย ดอกขนาด 2-2.5 เซนติเมตร ออกดอกเดือนกรกฎาคม-กันยายน ดิน: วัสดุที่เก็บความชื้นได้ดี โปร่ง ระบายน้ำและอากาศดี เช่น ถ่านทุบ อิฐมอญทุบ กาบมะพร้าว รากเฟินชายผ้าสีดา เศษกระถางแตก หินภูเขาไฟ เป็นต้น
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: รำไร หรือได้รับแสงในช่วงเช้า
ขยายพันธุ์: แยกกอหรือเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเป็นไม้กระถางแขวนประดับสวน หรือมุมบ้าน