โสกพวง

อโศกพวง, Ariza, Palo de Cruz, Rose of Venezuela, Scarlet Flame Bean, The Ariza
ชื่อวิทยาศาสตร์: Brownea ariza Benth.
วงศ์: Fabaceae
ariza1ประเภท: ไม้ต้น
ความสูง: สูง 5 – 15 เมตร
ทรงพุ่ม: แผ่กว้าง หนาทึบ
ลำต้น: เปลือกต้นสีน้ำตาลเข้ม กิ่งห้อยระลงดิน
ใบ: ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่ เรียงสลับ 6 – 9 คู่ รูปไข่หรือรูปขอบขนาน กว้าง 8 – 10 เซนติเมตร ยาว 10 – 12 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบมน ใบอ่อนสีน้ำตาลอ่อน มีแถบประสีน้ำตาลห้อยเป็นพวงที่ปลายกิ่ง ใบแก่สีเขียวเข้มเป็นมัน
ดอก: ช่อดอกเป็นช่อกระจุกแน่นขนาดใหญ่ออกที่ปลายกิ่ง เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 – 25 เซนติเมตร ดอกย่อยจำนวนมาก ทยอยบานจากรอบนอกเข้ามาด้านใน ใบประดับ กลีบเลี้ยง และกลีบดอกสีส้มอมแดง กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นหลอด กลีบดอกบอบบาง เกสรเพศผู้ยื่นยาวพ้นกลีบดอก ออกดอกช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน
ผล: ผลเป็นฝักแบนและแข็ง เมื่อแก่แตกออกเป็นสองซีก ภายในมี 1 – 9 เมล็ด
อัตราการเจริญเติบโต:
ดิน: ดินร่วนชุ่มชื้น
แสงแดด: ตลอดวันถึงครึ่งวัน
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ดและตอนกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเพื่อให้ร่มเงา มีลักษณะคล้ายโสกสปัน (B. grandiceps) แตกต่างกันที่โสกสปัน มีใบย่อยมากกว่าและใบอ่อนมีสีส้มอ่อน