ปาล์มสะดือเขียว

Broom Thatch/Thatch Palm
ชื่อวิทยาศาสตร์: Thrinax parviflora Sw.
ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว
ความสูง: สูงได้ถึง 8 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 0.50 – 2 เมตร
ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร เมื่อต้นยังเล็กมีแผ่นใยห่อคลุมลำต้น
ใบ: ใบรูปพัด ขอบใบจักลึกครึ่งใบ แผ่นใบกว้าง 1 เมตร สะดือนูนเด่นสีเขียว ขอบใบแข็ง ก้านใบแข็ง ยาว 1 เมตร
ช่อดอก: สมบูรณ์เพศ ออกระหว่างกาบใบ ช่อใหญ่แผ่กระจาย สีเขียวนวล
ผล: กลม ขนาด 0.6 เซนติเมตร เมื่อสุกสีขาว
ดิน: ดินอุดมสมบูรณ์
แสงแดด: ตลอดวันถึงรำไร
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ใช้เวลา 2 – 3 เดือนจึงงอก
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้กระถางหรือปลูกลงแปลงทั้งในที่กลางแจ้งและร่มรำไร ชาวพื้นเมืองในจาไมกามักนำใบมามุงหลังคา