หน้าวัวใบซูเปอร์บัม

ชื่อวิทยาศาสตร์: Anthurium superbum Madison
วงศ์: Araceae
ประเภท: ไม้ใบล้มลุก อายุหลายปี
ลำต้น: หน้าวัวกอ ทรงพุ่มแผ่กว้าง ลำต้นสั้น สีแดงเรื่อ เมื่อโตเต็มที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 – 70 เซนติเมตร
ใบ: ใบรูปรีถึงรูปขอบขนานแกมรูปรี กว้าง 10 – 18 เซนติเมตร ยาว 30 – 50 เซนติเมตร ปลายใบแหลมถึงมน โคนใบมน แผ่นใบหนาคล้ายกำมะหยี่ สีเขียวคล้ำ มีรอยย่นตามแนวเส้นใบย่อย ก้านใบเป็นเหลี่ยม ยาวเพียง 4 เซนติเมตร
ดอก: ออกที่ซอกกาบใบ จานรองดอกรูปไข่ กว้างประมาณ 4 เซนติเมตร ยาว 4 – 5 เซนติเมตร ปลายแหลม ด้านในสีเขียว ด้านนอกสีเขียวอมม่วงแดง ปลีดอกยาวประมาณ 5 เซนติเมตร สีขาวอมแดง ก้านช่อดอกกลม ยาว 3 – 4 เซนติเมตร สีม่วงแดงเช่นกัน
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: กาบมะพร้าวสับ
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ครึ่งวันเช้า
ขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: แตกหน่อยาก