อเมซอนใบแดง

Rubra Osiris
ชื่อวิทยาศาสตร์: Echinodorus x barthii H.Mühlberg cv. Double Rojo
วงศ์ : Alismataceae
ประเภท: ไม้อยู่เหนือน้ำหรือไม้อยู่ใต้น้ำ
ความสูง: สูง 30 – 50 เซนติเมตร
ใบ: รูปไข่ป้อม สีม่วงแดงคล้ำ เห็นเส้นใบสีแดงคล้ำ เมื่ออายุมากขึ้นใบจะมีสีเขียว ปลายใบมน โคนใบมน ก้านใบเหลี่ยม สีแดงคล้ำ
ดอก: ช่อดอกคล้ายอเมซอนใบกลม แต่ก้านช่อดอกมีสีแดงเรื่อ
แสงแดด: ครึ่งวัน
ขยายพันธุ์: แยกกอ
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกในภาชนะ ตั้งประดับสถานที่