ประทัดดอย

Agapetes
ชื่อวิทยาศาสตร์: Agapetes spp.
วงศ์: Ericaceae
ประเภท: ไม้ดอกอายุหลายปี ไม้อิงอาศัย
ลำต้น: ต้นเป็นพุ่มกึ่งเลื้อย กิ่งก้านทอดเลื้อย โคนต้นเป็นโขด
ใบ: ใบรูปรีแกมรูปใบหอก ปลายแหลม ออกตรงข้ามกัน แผ่นใบหนาสีเขียวเข้ม บางชนิดมีขนปกคลุม ไม่มีก้านใบ
ดอก: ช่อดอกแบบช่อกระจุกออกตามซอกใบใกล้ปลายยอด มี 5-10 ดอก ดอกรูประฆัง โคนกลีบดอกเป็นหลอดยาว 3-4 เซนติเมตร ปลายแยกเป็นกลีบเล็ก ๆ 5 แฉกสั้น ๆ ดอกห้อยลง ออกดอกฤดูร้อน
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี
แสงแดด: แสงแดดรำไร ชอบอากาศเย็น
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง หรือตอนกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้กระถางหรือไม้ประดับสวน ในเมืองไทยพบ 15 ชนิดบนเทือกเขาสูงที่มีอากาศเย็น
เกร็ดน่ารู้: ถิ่นกำเนิดแถบเทือกเขาหิมาลัยถึงทางตอนใต้ของจีน และบนเทือกเขาสูงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชื่อสกุลมาจากภาษากรีกว่า agapetos แปลว่า เป็นที่รัก สื่อถึงลักษณะของดอกที่ดูน่าหลงใหล