แอร์โรว์เฮด

Aztex Head/Giant Arrow Head ชื่อวิทยาศาสตร์: Sagittaria montevidensis Cham. et Schlecht วงศ์ : Alismataceae ประเภท: ไม้อยู่เหนือน้ำ ความสูง: ประมาณ 50 เซนติเมตร ลำต้น: เจริญเป็นกอ ใบ: รูปหัวลูกศรออกเวียนรอบต้น ยาว 15 – 20 เซนติเมตร ใบหนาสีเขียวเป็นมัน เห็นเส้นใบชัดเจน ปลายเรียวแหลม ขอบใบเรียบ ก้านใบอวบน้ำ ดอก: ออกเป็นช่อที่ซอกใบ ยาว 25 เซนติเมตร ชูขึ้นเหนือพุ่มใบ เมื่อบานมีขนาด 5 เซนติเมตร ออกดอกตลอดปี ดิน: ดินเหนียว ระดับน้ำ 10-15 ซม. แสงแดด: ครึ่งวันถึงเต็มวัน ขยายพันธุ์: แยกกอ การใช้งานและอื่นๆ: คล้ายอเมซอน แต่ดอกมีสีเหลืองแต้มน้ำตาลแดงและเป็นดอกแยกเพศ […]

อเมซอนใบพาย

 Bulltongue Arrowhead, Duck Potato, Lance-leaved Arrowhead ชื่อวิทยาศาสตร์: Sagittaria lancifolia L. วงศ์ : Alismataceae ประเภท: ไม้อยู่เหนือน้ำหรือไม้อยู่ใต้น้ำ ความสูง: สูงกว่า 1 เมตร ลำต้น: มีรากสะสมอาหารเป็นหัวใต้ดิน เจริญเป็นพุ่ม ใบ: รูปหอกแคบเรียว ยาวถึง 40 เซนติเมตร ดอก: ดอกเป็นช่อตั้งขึ้น ยาวกว่า 50 เซนติเมตร  ช่อดอกเป็นช่อเชิงลดออกที่ปลายยอด มีกลีบดอก 3 กลีบ ดอกขนาดใหญ่ สีขาวบอบบาง ดอกบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 เซนติเมตร ดอกเพศผู้อยู่ส่วนบนและมีเกสรสีเหลือง ส่วนดอกเพศเมียอยู่ส่วนล่างของช่อ ออกดอกตลอดปี ดิน: ดินเหนียว ระดับน้ำ 10-50 ซม. แสงแดด: ครึ่งวันถึงเต็มวัน ขยายพันธุ์: ช่อดอกเก่ามักมีต้นอ่อนที่นำไปปลูกต่อได้ หรือแยกกอ การใช้งานและอื่นๆ: […]

อเมซอนใบแดง

Rubra Osiris ชื่อวิทยาศาสตร์: Echinodorus x barthii H.Mühlberg cv. Double Rojo วงศ์ : Alismataceae ประเภท: ไม้อยู่เหนือน้ำหรือไม้อยู่ใต้น้ำ ความสูง: สูง 30 – 50 เซนติเมตร ใบ: รูปไข่ป้อม สีม่วงแดงคล้ำ เห็นเส้นใบสีแดงคล้ำ เมื่ออายุมากขึ้นใบจะมีสีเขียว ปลายใบมน โคนใบมน ก้านใบเหลี่ยม สีแดงคล้ำ ดอก: ช่อดอกคล้ายอเมซอนใบกลม แต่ก้านช่อดอกมีสีแดงเรื่อ แสงแดด: ครึ่งวัน ขยายพันธุ์: แยกกอ การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกในภาชนะ ตั้งประดับสถานที่

อเมซอนใบกลม

 Burhead/Texas Mud Baby ชื่อวิทยาศาสตร์: Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. วงศ์: Alismataceae ประเภท: ไม้อยู่เหนือน้ำ ความสูง: เจริญเป็นกอสูง 30 – 60 เซนติเมตร ใบ: รูปไข่ป้อมคล้ายรูปหัวใจ สีเขียว ก้านใบเหลี่ยม ยาว 40 – 50 เซนติเมตร ดอก: เป็นช่อยาวทอดโค้งลง ออกเป็นกระจุกตามข้อ ขนาด 2 – 3 เซนติเมตร กลีบดอกบาง สีขาว มี 3 กลีบ เกสรสีเหลือง บานวันเดียวแล้วกลายเป็นต้นอ่อนที่ใช้ปักชำได้ ออกดอกตลอดปี ดิน: ดินเหนียว ระดับน้ำ 10-50 ซม. แสงแดด: ครึ่งวันถึงเต็มวัน ขยายพันธุ์: ปักชำต้นอ่อนที่แตกจากช่อดอกหรือแยกกอ การใช้งานและอื่นๆ: มีพันธุ์ใบด่าง (E.cordifolius […]

ฝิ่นน้ำ

ป็อปปี้น้ำ/วอเตอร์ป็อปปี้/Water Poppy ชื่อวิทยาศาสตร์: Hydrocleys nymphoides (Willd.) Buchenau วงศ์: Alismataceae ประเภท: ไม้ลอยน้ำ ลำต้น: มีรากยึดเกาะกับดินใต้น้ำ ลำต้นเล็กเป็นสายยาว ใบ: ใบค่อนข้างกลมแกมรูปไข่ โคนใบเว้า ลอยแตะผิวน้ำ แตกใบรอบข้อ ใบหนา สีเขียวเป็นมัน ดอก: ดอกเดี่ยว บานเป็นรูปถ้วย ขนาด 4 – 5 เซนติเมตร ชูสูงขึ้นเหนือน้ำ กลีบดอกบาง สีเหลืองเข้มหรืออ่อน มี 3 กลีบ กลางดอกมีแต้มสีน้ำตาลเข้ม ดอกเล็กคล้ายดอกบัวขนาดจิ๋ว ออกดอกตลอดปี แสงแดด: เต็มวัน ขยายพันธุ์: แยกกอ การใช้งานและอื่นๆ: นิยมปลูกในอ่างร่วมกับไม้น้ำชนิดอื่น เพราะดูแลรักษาง่าย