เฟินก้ามปู

เฟินตีนตะขาบ/Fishtail Fern
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott ‘Fucans’
วงศ์:
Oleandraceae
ประเภท:
ไม้ใบ/เฟินดิน
ความสูง: 50-60 เซนติเมตร หรือสูงได้ถึง 1 เมตร
ลำต้น: เป็นพุ่มขนาดกลาง 
ใบ: ใบประกอบแบบขนนก ยาวมาก มีใบย่อยเรียงสลับกันสองด้าน ปลายใบย่อยแตกแขนงเป็น 2 แฉก ใบสีเขียวอ่อน
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
วัสดุปลูก: โปร่ง เก็บความชื้น ระบายน้ำและอากาศได้ดี มีอินทรียวัตถุ อาจเป็นดินร่วนผสมทรายหยาบและอินทรียวัตถุหรือใบไม้ผุ หรือผสมวัสดุอื่นที่หาได้ เช่น อิฐมอญทุบ ถ่านทุบ เศษโฟมหัก
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: รำไรถึงมาก
การใช้งานและอื่นๆ : กลายพันธุ์จากเฟินหางปลา (Nephrolepis biserrata ) นิยมปลูกเป็นไม้กระถาง หรือประดับสวนได้