ว่านรางเงิน

ว่านรางเงิน
ว่านรางเงิน

ชื่อวิทยาศาสตร์: Hippeastrum reticulatum (L’Herit) Herb.
วงศ์: Amaryllidaceae
ประเภท: ไม้ล้มลุกอายุหลายปี
ความสูง: 30-50 เซนติเมตร
ลำต้น: มีลำต้นใต้ดินเป็นหัวกลม
ใบ: ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนานกว้าง 3 – 4 เซนติเมตร ยาว 30 – 40 เซนติเมตร ปลายใบมน แผ่นใบสีเขียวเป็นมัน มีเส้นสีขาวขนาดใหญ่บริเวณกลางใบ
ดอก: ออกบริเวณซอกใบ ชูตั้งขึ้น สูง 30 – 40 เซนติเมตร มี 4 – 5 ดอก ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของต้น กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นกรวย ปลายแยกเป็น 6 กลีบ พื้นดอกสีขาว มีลายเส้นสีแดงอมชมพู เกสรเพศผู้ 6 อันกระจุกอยู่รวมกันเป็นกลุ่มบริเวณกลางดอก
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: เต็มวัน
ขยายพันธุ์: แยกหัว
การใช้งานและอื่นๆ : เชื่อกันว่า หากใครปลูกไว้หน้าบ้านจะทำให้ค้าขายดี มีสรรพคุณทางยา หัวนำมาตำและพอกเพื่อรักษาฝี เคล็ดขัดยอก และแผลสดได้