อโศกน้ำ

ชุมแสงน้ำ/ส้มสุก/โสก/สกน้ำ/Asoka/Asoka Tree/Saraca/Sorrowless tree
ชื่อวิทยาศาสตร์: Saraca indica L.
วงศ์: Fabaceae
asoka2ประเภท: ไม้ต้น
ความสูง: สูงได้ถึง 20 เมตร
ทรงพุ่ม: แผ่กว้าง หนาทึบ
ลำต้น: เปลือกต้นสีน้ำตาลเข้ม
ใบ: ประกอบแบบขนนกปลายคู่ มีใบย่อย 1 – 7 คู่ รูปใบหอก ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ออกตรงข้ามกัน ยอดอ่อนสีแดงเรื่อ
ดอก: ออกเป็นช่อกระจุกตามซอกใบ สีส้ม โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 กลีบ มีก้านเกสรเพศผู้ยื่นยาวจากดอกอย่างเด่นชัด กลิ่นหอมอ่อน ๆ ผลิบานช่วงต้นปี ราวเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์
ผล: ฝักแบนยาว ปลายมีติ่งแหลม เมื่อแก่สีน้ำตาลและแตกออกภายในมีเมล็ดรูปรีแบน
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ดินร่วน ระบายน้ำดี
น้ำ: มาก
แสงแดด: เต็มวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ดหรือตอนกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: ระยะปลูกที่เหมาะสม 4-8 เมตร เหมาะปลูกเป็นฉากหลังของพื้นที่หรือปลูกประดับริมน้ำ ให้ร่มเงาได้ดี ยอดอ่อนนำมาปรุงในซ่าผักร่วมกับผักอื่น ๆ เช่น ขี้ติ้ว ผักกาดจอง ชะมวง ดอกใช้ทำแกงส้มหรือลวกจิ้มน้ำพริก รสเปรี้ยวอมฝาด  ชาวเหนือเรียกว่า ผักส้มสุก