มะลิซ้อน

มะลิซ้อน
มะลิซ้อน

มะลิซ้อน / มะลิหลวง
ชื่อวิทยาศาสตร์
: Jasminum sanbac (L.) Ait. ‘G.Duke of Tuscany’
วงศ์: Oleceae
ประเภท: ไม้พุ่มกึ่งเลื้อย
ความสูง: 1-2 เมตร
ใบ: เดี่ยว อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 ใบต่อหนึ่งข้อ ใบรูปไข่กลับ ปลายแหลม โคนมน สีเขียวเข้ม
ดอก: เดี่ยว หรือเป็นช่อ 1-3 ดอก ออกที่ปลายกิ่ง โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็นกลีบจำนวนมาก ซ้อนกันหลายชั้น ขอบกลีบย้วยเป็นคลื่น ดอกทยอยบานนานหลายวัน กลิ่นหอมเย็นทั้งวันทั้งคืน
อัตราการเจริญเติบโต: ช้า
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี มีอินทรียวัตถุ
น้ำ: ปานกลาง-มาก แต่ไม่ทนน้ำขัง
แสงแดด: จัด
ขยายพันธุ์: ปักชำ ทับ และตอนกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกประดับสวนหรือปลูกในกระถาง หมั่นตัดแต่งอยู่เสมอจะได้ทรงพุ่มที่สวยงาม เป็นดอกไม้ประจำองค์พระนารายณ์ตามความเชื่อแต่โบราณ และเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่ มีความหมายถึง ความรักอันบริสุทธิ์