สิบสองปันนากอ

Clumping Dwarf Date
ชื่อวิทยาศาสตร์: Phoenix roebelinii O’Brien ‘Clumping’
ลักษณะ ปาล์มแตกกอ มี 3 – 5 ลำ
ความสูง: สูงได้ถึง 4 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 0.50 – 2 เมตร
ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 – 8 เซนติเมตร คดงอหรือเอียง
ใบ: รูปขนนก ทางใบยาว 1 – 1.50 เมตร ใบย่อยออกหลายทิศทางแผ่กระจายและโค้งอ่อนลง ก้านใบมีหนาม
ช่อดอก: แยกเพศอยู่ต่างต้น ออกระหว่างกาบใบ ยาว 30 เซนติเมตร
ผล: กลมรี ขนาด 0.7 เซนติเมตร ผลสุกมีสีม่วงเข้ม
ดิน: ดินอุดมสมบูรณ์ ทนดินเค็ม
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ใช้เวลา 2 – 3 เดือนจึงงอก
การใช้งานและอื่นๆ : เหมาะปลูกเป็นไม้กระถางขนาดใหญ่ หรือปลูกลงแปลงเป็นกลุ่มริมทะเลได้ดี เป็นปาล์มชนิดเดียวกับสิบสองปันนา แต่แตกกอได้แม้ต้นมีขนาดเล็ก และดูสวยงามกว่า