ผักเสี้ยน

ส้มเสี้ยน/ผักเสี้ยนไทย/ผักเสี้ยนตัวผู้
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Cleome gynandra L.
วงศ์: Capparideceae
ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุปีเดียว/วัชพืช
ความสูง: 30-80 เซนติเมตร
ลำต้น:
กลม สีเขียว ตั้งตรง แตกกิ่งก้านรอบต้น
ใบ
: ใบประกอบ มีใบย่อย 3 ใบ รูปไข่ปลายเรียวแหลม    
ดอก
: ขนาดเล็ก สีขาว เป็นช่อโปร่งที่ปลายกิ่ง
ผล: ฝักกลมยาว 3-7 เซนติเมตร เมล็ดเหมือนเมล็ดงา สีดำ
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินทั่วไป
น้ำ: ปานกลาง -มาก
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ:  พบทั่วไปตามที่รกร้างหรือปลูกเพื่อนำใบมาดองกินแกล้มกับอาหารหรือขนมจีนน้ำยา  เป็นสมุนไพร ใบ ตำพอกหรือทาแก้ปวดเมื่อย เรียกเลือดมาเลี้ยงตามผิวหนัง เมล็ด มีรสเมา ใช้ขับพยาธิไส้เดือน