เฟินเขากวาง

เฟินเขากวาง
เฟินเขากวาง

เฟินเขากวาง / Common Staghorn Fern/Elkhorn Fern
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Platycerium bifurcatcatum (Cav.) C. Chr.  
วงศ์:
Polypodiceae
ประเภท:
ไม้ใบ/เฟินอิงอาศัย
ใบ: ใบที่ไม่สร้างสปอร์ค่อนข้างกลม ปลายใบตั้งขึ้นและหยักเว้าตื้นๆ ใบสร้างสปอร์จะแผ่กางออกหรือห้อยลง ยาวได้ถึง 90 เซนติเมตร ปลายใบแตกแขนงเป็นแฉกเรียวเล็ก ใบสีเขียวอมเทา ผิวใบมีขนสั้นปกคลุมบางๆ ดูคล้ายมีนวล ใบอ่อนอาจมีสีเขียวปนชมพูอ่อนๆ สปอร์เกิดที่ปลายแหลมของใบ
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
วัสดุปลูก: โปร่ง เบา เก็บความชื้น ระบายน้ำและอากาศได้ดี มีอินทรียวัตถุ เช่น กาบมะพร้าวสับ กาบเฟินชายผ้าสีดา (รากเฟินชายผ้าสีดา) ผสมกับถ่านทุบและใบไม้ผุ
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: รำไร
ขยายพันธุ์: เพาะสปอร์ หรือแยกกอ
การใช้งานและอื่นๆ : ชอบอากาศเย็น นิยมทำไม้กระถาง หรือปลูกเกาะกับต้นไม้ เพื่อสร้างบรรยากาศของสวนป่าเมืองร้อน