กุหลาบกู๊ดโชว์

Good Show
วงศ์: Rosaceae
ประเภท: Floribunda /กุหลาบพวง
ความสูง:  80-100 เซนติเมตร
ใบ: .ใหญ่ สีเขียว เป็นมัน
ดอก: ดอกบาน 6-7 ซม. สีส้มเหลือบชมพู โคนกลีบสีเหลือง ซ้อนกัน 15-20 กลีบ กลิ่นหอมอ่อน ดอกดกมาก
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ดินปนทราย มีอินทรียวัตถุ ระบายน้ำและอากาศดี ค่า pH 6-7
น้ำ: ปานกลาง ไม่ขังแฉะ
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์:
เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง ติดตา ปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ:
เหมาะปลูกในกระถางหรือลงแปลงประดับสวน