อเมริกันบิวตี้

อเมริกันบิวตี้
อเมริกันบิวตี้

Pink Ruspolia/Prickly Bush/Ruddy Rose
ชื่อวิทยาศาสตร์: Ruspolia hypocrateriformis (Vahl) Milne-Redh.
วงศ์: Acanthaceae
ประเภท:ไม้พุ่มขนาดเล็ก
ความสูง: สูงได้ถึง 1.25 เมตร
ทรงพุ่ม: รูปทรงกระบอก
ลำต้น: ลำต้น กิ่งก้าน และใบมีขนปกคลุมเล็กน้อย
ใบ: ก้านใบสั้น ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่กว้างถึงรูปรี กว้าง 5 – 8 เซนติเมตรยาว 10 – 15 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ
ดอก: เป็นช่อเชิงลดออกที่ปลายยอด ดอกรูปเข็ม โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 กลีบ กลีบดอกสีชมพูอ่อน
ผล:แห้งแตก
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินร่วนปนทราย
แสงแดด: เต็มวัน
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ:หากได้แสงแดดน้อย จะมีแต่ใบ ไม่ออกดอกนิยมปลูกลงแปลงเพื่อดึงดูดผีเสื้อเข้ามาในสวน