สเตรปโตคาร์ปัส/Violet Nodding Bells

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Streptocarpus caulescens Vatke
วงศ์ : Gesneriaceae
ประเภท : ไม้ดอกอายุหลายปี
ความสูง : 15 – 25 เซนติเมตร ทรงพุ่มทอดเลื้อย
ลำต้น : มีขนนุ่ม
ใบ : รูปไข่แกมรูปรี ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบหยักซี่ฟัน แผ่นใบอวบหนา มีขนสั้นปกคลุม
ดอก : ออกเป็นช่อ เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 2 – 3 เซนติเมตร ก้านดอกยาว ดอกย่อยรูปแตร โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 กลีบ กลีบดอกสีม่วง กลางดอกสีขาว
ดิน : ดินร่วนปนทรายที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์ ชุ่มชื้น ระบายน้ำดี
แสงแดด : รำไร
สภาพแวดล้อม : อากาศเย็น
น้ำ/ความชื้น : ปานกลาง
ขยายพันธุ์ : ปักชำกิ่ง เพาะเมล็ดโดยไม่กลบเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: อีกชนิดหนึ่งที่นิยมปลูกเป็นไม้ดอกกระถาง คือ S. saxorum แตกต่างกันที่ใบเล็กกว่า ข้อสั้นและถี่กว่า