แคลิบราคัว

กลีบดอกชั้นเดียว
กลีบดอกซ้อน

Calibrachoa
ชื่อวิทยาศาสตร์: Calibrachoa hybrid
วงศ์: Solanaceae
ประเภท: ไม้ล้มลุกอายุปีเดียวหรือหลายปี
ลำต้น: ลำต้นทอดเลื้อย
ใบ
: ใบเดี่ยวรูปไข่ รูปรี หรือรูปไข่กลับถึงรูปแถบยาว ขอบใบม้วนงอลง
ดอก: ดอกออกตามซอกใบ กลีบเลี้ยงมี 5-10 กลีบ โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นกรวย ปลายแยกเป็น 5 กลีบ ดูคล้ายพีทูเนีย แตกต่างกันที่ทรงพุ่มเล็กกะทัดรัด ใบเรียวยาว ดอกเล็กเพียง 3-4 เซนติเมตร และมีสีดอกแปลกแตกต่างจากพีทูเนียมาก
ผล: ผลเป็นฝัก ภายในมีเมล็ดเล็ก ๆ จำนวนมาก
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี
แสงแดด: แสงแดดจัด
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง หรือเพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้กระถางแขวน ในต่างประเทศมีการปรับปรุงพันธุ์จนมีศักยภาพเป็นไม้ประดับและเรียกกันว่า Million Bells เป็นไม้ดอกสกุลใหม่ที่คุณจุติมา บูรณตระกูล เป็นผู้นำมาปลูกเลี้ยงในเมืองไทยในช่วง พ.ศ.2558-2559 5-6 และเรียกว่า พีทูเนียเวฟจิ๋ว

เกร็ดน่ารู้: ถิ่นกำเนิดในแถบทวีปอเมริกาใต้ ตั้งแต่บราซิล เปรู ชิลี ชื่อสกุลตั้งขึ้นโดย Vicente Cervantes นักพฤกษศาสตร์ชาวฝรั่งเศส เพื่อเป็นเกียรติแก่ Antonio de la Calybracho นักพฤกษศาสตร์และแพทย์ชาวเม็กซิโก ปัจจุบันนักพฤกษศาสตร์ได้จัดจำแนกใหม่และย้ายมาอยู่ในสกุลพีทูเนียแล้ว