พลับพลึงดอกแดง

 Spider Lily
ชื่อวิทยาศาสตร์: Crinum amabile Donn
วงศ์: Amaryllidaceae
ประเภท: ไม้ริมน้ำ
ลำต้น: ใต้ดินเป็นหัวแบบเผือก
ใบ: รูปแถบใหญ่ เรียวแหลม ยาวมากกว่า 1 เมตร โคนก้านใบซ้อนกันแน่นเป็นลำและมีสีม่วงเรื่อ
ดอก: เป็นช่อกระจุกขนาดใหญ่ที่ปลายก้าน มี 10 – 20 ดอก กลีบดอกกว้างหนาเรียวแหลม สีขาว มีแถบสีม่วงแดงเรื่อ กลีบดอกด้านนอกสีม่วงแดง กาบรองรับช่อดอกหนา สีม่วงแดง บานจากดอกวงนอกเข้าหาดอกวงใน ช่วงใกล้ค่ำมีกลิ่นหอมมาก ออกดอกตลอดปี ดอกดกในช่วงฤดูฝน
ดิน: ดินเหนียวหรือดินร่วน ระดับน้ำ 10-20 ซม.
แสงแดด: ครึ่งวันถึงเต็มวัน
ขยายพันธุ์: แยกหัว
การใช้งานและอื่นๆ: มักเกิดใบไหม้และมีเพลี้ยแดงในช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อน