สนประดิพัทธ์

ชื่อวิทยาศาสตร์: Casuarina junghuniana Miq.
วงศ์:  Casuarinceae
ประเภท: ไม้ต้นไม่ผลัดใบ
ความสูง: 15-35 เมตร
ลำต้น: ตรง แตกกิ่งก้านจำนวนมากและมีขนาดเล็ก เรือนยอดรูปพีระมิด แคบกว่าสนทะเล
ใบ: เดี่ยว เรียงเวียนรอบกิ่งเป็นข้อ ข้อละ 8-10 ใบ ใบรูปสามเหลี่ยมขนาดเล็ก ยอดอ่อนหรือปลายกิ่งอ่อนมีสีแดง
ดอก: ขนาดเล็ก แบบแยกเพศและแยกอยู่คนละต้น
ผล: ไม่พบว่าติดผล เพราะในบ้านเรามีแต่ต้นเพศผู้
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ดินปนทรายหรือดินเค็ม
น้ำ: ปานกลาง ทนน้ำท่วมขัง
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: ปักชำ ตอนกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกเป็นแนวกันลม ริมรั้ว ริมถนนหรือทางเดิน สามารถตัดแต่งเป็นรูปทรงต่างๆ ได้ ใบร่วงง่าย หรือปลูกในสวนหรือพื้นที่ที่ไม่ต้องการดูแลรักษามาก ชื่อ “สนประดิพัทธ์” ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่พระยาประดิพัทธ์ภูบาลซึ่งเป็นผู้นำสนตันนี้มาจากสิงคโปร์