การเวก

การเวก
การเวก

กระดังงัว/กระดังงาเถา/กระดังงาป่า/หนามควายนอน/Climbing Ilang- Ilang
artabotrys002ชื่อวิทยาศาสตร์: Artabotrys siamensis Miq.
วงศ์: Annonaceae
ประเภท: ไม้เลื้อยเนื้อแข็งขนาดใหญ่
ลำต้น: กิ่งก้านมีขนทอดเลื้อยไปไกล 5 – 10 เมตร ยอดอ่อนสีเขียว ไม่มีขน
ใบ: ใบรูปไข่กลับ กว้าง 4 – 5 เซนติเมตร ยาว 13 – 15 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบมน แผ่นใบบางและเหนียวสีเขียวเข้ม เส้นกลางใบมีขนทั้งด้านบนและด้านล่าง
ดอก: ดอกเดี่ยวหรือเป็นกระจุก มี 1 – 3 ดอก ออกตามซอกใบกลีบเลี้ยงสีเขียวรูปไข่ ปลายกระดกขึ้น กลีบดอกสีเขียว มี 6 กลีบ ไม่เชื่อมติดกัน รูปรีปลายแหลม เรียงสลับกัน 2 ชั้น ๆ ละ 3 กลีบ กลีบดอกชั้นนอกเล็กกว่ากลีบชั้นใน เมื่อบานเต็มที่เปลี่ยนเป็นสีเหลือง มีกลิ่นหอม ดอกคล้ายกระดังงาจีน ต่างกันที่ขนาดเล็กกว่า ออกดอกตลอดปี แต่ดอกดกช่วงเดือนมีนาคม
ผล: เป็นกลุ่ม มีผลย่อย 4 – 15 ผล รูปกลมรี
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ปลูกได้ดีในดินทุกชนิด แต่หากเป็นดินร่วนปนทรายจะเติบโตได้ดียิ่งขึ้น
แสงแดด: เต็มวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด และตอนกิ่ง
การใช้งานเละอื่นๆ: เป็นไม้แข็งแรง โตเร็วจึงควรตัดแต่งกิ่งอยู่เสมอ ดอกส่งกลิ่นหอมอบอวลช่วงเย็นถึงค่ำ ในอดีตนิยมนำดอกไปอบผ้า