หญ้าเนเปีย

Napier Grass/Elephant grass
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Pennisetum purpureum Schumach.
วงศ์: Poaceae
ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุหลายปี/หญ้า
ความสูง: 1.50-4.0 เมตร
ลำต้น: เป็นกอใหญ่ ตั้งตรง
ใบ: รูปแถบ ยาว 80-120 ซม. เส้นกลางใบสีขาว
ดอก: เป็นช่อยาวเรียว 10-30 ซม. มีขนสีเหลืองฟู เส้นผ่าศูนย์กลางช่อดอกประมาณ 2 ซม. ลักษณะคล้ายหญ้าขจรจบ แต่ยาวกว่า
อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว
ดิน: ทั่วไป
น้ำ: ปานกลาง ไม่ขังแฉะ
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: แยกเหง้าหรือเพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: มักพบริมทาง ข้างถนน ที่รกร้างทั่วไป ต้นอ่อนเป็นอาหารสัตว์