ถั่วผี

Pea Bean/Phasey Bean/Scarlet Bean
ชื่อวิทยาศาสตร์:
Phaseolus Lathyroides L.
วงศ์: Papilionaceae
ประเภท: พืชล้มลุก อายุหลายปี/วัชพืช
ความสูง: 1-1.50 เมตร
ลำต้น: ตั้งตรง แตกกิ่งก้านน้อยที่โคนต้น
ใบ: ใบประกอบ มีใบย่อย 3 ใบ รูปไข่กลับแกมหอก
ดอก: เป็นช่อยาว 10-30 เซนติเมตร เกิดเป็นคู่ ตรงข้ามกัน ดอกรูปดอกถั่ว สีแดงถึงแดงคล้ำ
ผล: ฝักยาวตรง 8-10 เซนติเมตร
อัตราการเจริญเติบโต:
เร็ว
ดิน: ทั่วไป
น้ำ: ปานกลาง-มาก
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: พบตามที่ลุ่มแฉะริมทาง ทุ่งนา ทุ่งหญ้าโล่งทั่วไป ปลูกเพื่อปรับปรุงดินและคลุมดินในสวนผลไม้ เพราะพืชวงศ์ถั่วสามารถตรึงไนโตรเจนในดินได้