มะลิฉัตร

มะลิพิกุล /Arabian Jasmine
ชื่อวิทยาศาสตร์: Jasminum sambac (L.) Aiton ‘Mali Chat’
วงศ์: Oleaceae
ประเภท: ไม้พุ่ม
ความสูง: 50 เซนติเมตร
ลำต้น: แตกกิ่งสั้นๆ จำนวนมากเป็นพุ่มกลม
ใบ: ใบเดี่ยวออกตรงข้ามเป็นคู่ รูปไข่หรือไข่กลับ กว้าง 3 – 5 เซนติเมตร ยาว 4 – 7 เซนติเมตร ปลายใบแหลม เส้นใบย่อยด้านบนเป็นร่องทุกเส้น
ดอก:ออกดอกเดี่ยวหรือเป็นช่อ 1 – 3 ดอกที่ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงเป็นซี่แหลมเรียวยาว โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอดสั้น 6 – 7 แฉก เรียงเวียนโดยรอบ 3 – 4ชั้น คล้ายฉัตร สีขาว ดอกบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง1 – 1.5 เซนติเมตร บานวันเดียวแล้วโรย ส่งกลิ่นหอมแรงตลอดวัน ออกดอกตลอดปี
ผล: ไม่ติดผล
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี
แสงแดด: เต็มวัน
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง โน้มกิ่งและตอนกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: หากปลูกลงแปลงกลางแจ้งจะโตเร็วและออกดอกมาก ถ้าปลูกในร่ม จะออกดอกน้อย