วัสดุ: ผลิตภัณฑ์จากไม้

ไม้เป็นวัสดุจากธรรมชาติ ต้องอาศัยเวลาเพื่อให้เติบโต และสมบูรณ์จนใช้งานได้ จึงทำให้ไม่เพียงพอกับความต้องการใช้งาน การคิดค้นและผลิตไม้ทดแทนในรูปแบบต่างๆ จึงเกิดขึ้นและนิยมใช้อย่างแพร่หลาย ได้แก่

แผ่นวัสดุที่ใช้ไม้ชิ้นเล็กประสานกัน หรือนิยมเรียกว่า ลามิเนตบอร์ด (Laminated Board) ประกอบขึ้นจากแผ่นไม้บาง (Veneer) ที่ใช้เครื่องจักรปอกหรือฝานเป็นแผ่น นำมาซ้อนให้ได้ความหนาตามต้องการแล้วอัดด้วยกาว หรือใช้แผ่นไม้แปรรูปบางๆ ที่ต่อประสานกันเป็นแผ่นทำเป็นไส้ (Core) เพื่อให้หนาขึ้น เช่น

ไม้อัด (Plywood) ใช้แผ่นไม้บางวางให้เสี้ยนไม้สลับทิศทางกันในแต่ละชั้น ทากาวแล้วอัดเข้าด้วยกัน มีทั้งไม้อัดสัก ไม้อัดยาง ไม้อัดมะปิน รวมถึงชนิดที่ใช้ไม้ต่างประเทศ เช่น ไม้อัดแอช ไม้อัดบีช ไม้อัดเมเปิ้ล มีขนาด 4×8 ฟุต หรือ 1.22x 2.44 เมตร  หนาตั้งแต่ 4,6 (ใช้ทำโครงตู้ ชั้น และโต๊ะ) 10,15 และ 20 มม. (ใช้ทำโครงตู้โดยไม่ต้องเสริมโครง) มีทั้งแบบกันน้ำและไม่กันน้ำ

ไม้อัดไส้ระแนง (Block Board)  คือไม้อัดที่มีไส้ทำจากไม้แปรรูปชิ้นเล็กๆ ยาวๆ กว้างประมาณ 7 -30 มม. เรียงต่อกัน แล้วใช้ไม้อัดหรือไม้บางทากาวปิดทับบนแผ่นไม้ทั้งสองด้าน มีขนาด 4×8 ฟุต  ความหนาที่นิยมคือ  15 มม.  ใช้ทำบอร์ด แผ่นชั้นวาง หรือบางครั้งซอยเป็นเส้น ทำไม้โครง กรุไม้อัด


แผ่นชิ้นไม้สับอัด เรียกว่า ปาร์ติเคิลบอร์ด หรือ แผ่นปาร์ติเคิล (Particle Board) ใช้วัตถุดิบจำพวกที่มีเซลลูโลสแตกต่างกัน เช่น ไม้ยางพารา  ยูคาลิปตัส มาสับย่อยด้วยเครื่องจักร คลุกเคล้ากับกาว แล้วเข้าเครื่องอัดร้อน ทำเป็นแผ่นขนาด 4×8 ฟุต หรือ 1,230 x 2,450 มม. หนาตั้งแต่ 9,12,15,16,19,28,35 มม. เช่น

แผ่นไม้อัดสับ (Wood Chip Board) เป็นแผ่นวัสดุที่ใช้ไม้ อาทิ ไม้ท่อน เศษไม้ ปลายไม้ เป็นวัตถุดิบ นำมาสับย่อยและใช้ตะแกรงแยกขนาด  ชิ้นสับหยาบเป็นไส้ใน ส่วนชิ้นสับละเอียดเป็นผิวของแผ่นทั้งสองด้าน โดยใช้กาวเป็นตัวประสาน  ผู้ผลิตบางรายใช้แผ่นไม้บางหรือวีเนียร์ หรือแผ่นพลาสติกพิมพ์ลายเคลือบปิดทับบนพื้นผิว ทำให้ดูเหมือนไม้จริง และใช้งานได้หลากหลายขึ้น

แผ่นชานอ้อย  (Bagasses Board)  ทำจากชานอ้อยที่เหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาล มีขนาด 4×8 ฟุต หนา 12 มม. นิยมใช้กรุห้องเพื่อเก็บเสียง หรือหุ้มผ้าหรือผ้าสักหลาดทำบอร์ดติดประกาศ


แผ่นใยไม้อัด (Fiber Board) ผลิตจากเส้นใยไม้ ที่ได้จากการย่อยชิ้นไม้สับด้วยเครื่องที่ใช้ความร้อนสูง จากนั้นเข้าเครื่องอัดให้ได้ขนาดตามต้องการ โดยใช้กาวเป็นตัวประสาน เช่น

 แผ่นใยไม้อัดแข็ง (Hard Wood) ใช้กรรมวิธีเปียก โดยแช่เส้นใยในน้ำ จากนั้นแยกเส้นใยออกจากน้ำ แล้วอัดเส้นใยผ่านตะแกรง ใช้กาววิทยาศาสตร์เป็นตัวประสานและอัดให้ได้ขนาดตามต้องการ นิยมใช้กรุหลังกรอบรูป บุประตูรถยนต์

แผ่นใยไม้อัดชนิดความหนาแน่นปานกลาง (Medium Density Fiber Board) หรือ MDF ส่วนใหญ่ผลิตกรรมวิธีแห้ง โดยไล่น้ำออกจากเส้นใย แล้วอัดด้วยอุณหภูมิที่ต่ำกว่าการผลิตแผ่นใยไม้อัดแข็ง มีขนาด 4×8 ฟุต ผู้ผลิตบางรายใช้แผ่นไม้บางหรือวีเนียร์ แผ่นพลาสติกพิมพ์ลายและเคลือบปิดทับลงบนพื้นผิว ทำให้ดูเหมือนไม้จริงและใช้งานได้หลากหลายขึ้น เช่น หน้าโต๊ะ หน้าเคานเตอร์ กรุผนัง กรุเฟอร์นิเจอร์ ทำเฟอร์นิเจอร์