อินทผลัม

Date Palm
ชื่อวิทยาศาสตร์: Phoenix dyctylifera L.
ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว บางต้นอาจแตกกอ
ความสูง: สูงได้ถึง 30 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 2 เมตรขึ้นไป
ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 – 50 เซนติเมตร เมื่อต้นสูงมากขึ้นเปลือกต้นจะค่อนข้างเรียบ
ใบ: รูปขนนก ใบย่อยพุ่งออกหลายทิศทาง สีเขียวอมเทา ทางใบยาว 3 – 4 เมตร มีทางใบติดอยู่บนต้น 40 – 60 ก้าน
ช่อดอก: แยกเพศอยู่ต่างต้น ออกระหว่างกาบใบ
ผล: รูปรี ยาว 2 – 4 เซนติเมตร ผลสุกมีสีตั้งแต่เหลืองส้มจนถึงม่วงดำ กินได้ รสหวาน
ดิน: ดินอุดมสมบูรณ์
แสงแดด: ตลอดวัน
ขยายพันธุ์:เพาะเมล็ด ใช้เวลา 2 – 3 เดือนจึงงอก
การใช้งานและอื่นๆ: ควรปลูกลงแปลงเป็นแถวเดี่ยว ช่อดอกของอินทผลัมมีต่อมน้ำหวานที่ใช้ทำน้ำตาลได้