ปาล์มลู่ลม

Ribbon Fan Palm/Weeping Cabbage Palm
ชื่อวิทยาศาสตร์: Livistona decipiens Becc.
ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว
ความสูง:สูงได้ถึง 15 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 2 – 10 เมตร
ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 เซนติเมตร มีข้อนูนเด่น
ใบ: ใบรูปพัด ขอบใบจักเว้าลึกถึงสะดือ แผ่นใบแผ่กว้าง 1.50 เมตร ปลายจักห้อยลู่มากกว่าครึ่งใบ
ก้านใบยาว 3 เมตร ขอบก้านใบมีหนามแข็งขนาดเล็กงอโค้งเข้า
ช่อดอก: สมบูรณ์เพศ ออกระหว่างกาบใบ ยาว 1.50 เมตร
ผล: กลม ขนาด 1.5 เซนติเมตร เมื่อสุกสีเขียวคล้ำ
ดิน: ดินอุดมสมบูรณ์
แสงแดด:ตลอดวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ใช้เวลา 2 – 3 เดือนจึงงอก
การใช้งาน : เหมาะปลูกลงแปลง ลักษณะใบคล้ายริบบิ้นจึงเรียกว่า “Ribbon Fan Palm” ชาวฟิลิปปินส์ใช้ใบมุงหลังคาและห่ออาหาร