พลับพลึงดอกขาว

Crinum Lily/Poison Bulb
ชื่อวิทยาศาสตร์: Crinum asiaticum L.
วงศ์: Amaryllidaceae
ประเภท: ไม้ริมน้ำ
ลำต้น: มีหัวใต้ดิน เจริญเป็นกอ
ใบ: รูปแถบใหญ่ หนา เรียวแหลม ยาวกว่า 1 เมตร สีเขียวเข้ม โคนก้านซ้อนกันแน่นเป็นลำต้น
ดอก: คล้ายพลับพลึงดอกแดง แต่มีกลีบดอกเรียวแหลม สีขาว มีกาบรองช่อดอกเป็นเยื่อบาง ๆ สีเหลือง บานจากดอกวงนอกเข้าหาดอกวงใน ช่วงใกล้ค่ำถึงเช้ามีกลิ่นหอม ออกดอกตลอดปี ดอกดกในช่วงฤดูฝน
ดิน: ดินเหนียวหรือดินร่วน ระดับน้ำ 10-20 ซม.
แสงแดด: ครึ่งวันถึงเต็มวัน
ขยายพันธุ์: แยกกอ
การใช้งานและอื่นๆ: สาวชาวเมลานีเซียนิยมนำช่อดอกประดับมวยผม ถ้าปลูกในที่แสงแดดจัดควรรดน้ำให้มาก ใบย่างไฟให้ร้อนใช้พันแก้ฟกช้ำ เคล็ดขัดยอก หรือใช้อยู่ไฟหลังคลอด