ปาล์มลู่ลม

Ribbon Fan Palm/Weeping Cabbage Palm ชื่อวิทยาศาสตร์: Livistona decipiens Becc. ประเภท: ปาล์มต้นเดี่ยว ความสูง:สูงได้ถึง 15 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 2 – 10 เมตร ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 เซนติเมตร มีข้อนูนเด่น ใบ: ใบรูปพัด ขอบใบจักเว้าลึกถึงสะดือ แผ่นใบแผ่กว้าง 1.50 เมตร ปลายจักห้อยลู่มากกว่าครึ่งใบ ก้านใบยาว 3 เมตร ขอบก้านใบมีหนามแข็งขนาดเล็กงอโค้งเข้า ช่อดอก: สมบูรณ์เพศ ออกระหว่างกาบใบ ยาว 1.50 เมตร ผล: กลม ขนาด 1.5 เซนติเมตร เมื่อสุกสีเขียวคล้ำ ดิน: ดินอุดมสมบูรณ์ แสงแดด:ตลอดวัน ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ใช้เวลา 2 – […]