ซิลเวอร์โอ๊ก

ซิลเวอร์โอ๊ก
ซิลเวอร์โอ๊ก

สนอินเดีย/Silver Oak/Australian Silver Oak/Kalla/Southern Silky Oak
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Grevillea robusta
วงศ์ :  Proteaceae
ประเภท
:  ไม้ยืนต้น
ลำต้น
:  สูง 5-10 เมตร แตกกิ่งสวยงาม
ใบ :  ใบคล้ายใบเฟิน ด้านบนใบมีสีเขียวเหลือบน้ำเงิน ด้านใต้ใบสีเงิน
ดอก : ดอกออกเป็นช่อ สีเหลืองถึงสีส้ม ช่อดอกยาว 3-5 เซนติเมตร
อัตราการเจริญเติบโต :  เร็ว
ดิน :  ดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย ระบายน้ำดี ดินเป็นกรดอ่อน ๆ ถึงกลาง
แสงแดด
:  แสงแดดเต็มวัน ทนแล้ง
น้ำ :  ปานกลาง
การขยายพันธุ์ :  เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ
:  ใช้กับงานสวนได้ทุกรูปแบบ ทั้งสวนญี่ปุ่น สวนหิน สวนโมเดิร์น สวนยุโรป ปลูกต้นเดียวเป็นจุดเด่นในสวน หรือปลูกเป็นกลุ่มให้อารมณ์แบบป่าสน ในต่างประเทศนิยมใช้ไม้ทำเฟอร์นิเจอร์
เกร็ดน่ารู้ : พืชพื้นเมืองของออสเตรเลียชายฝั่งตะวันออก