สายรุ้งทับทิม

สายรุ้งทับทิม
สายรุ้งทับทิม

ต้นกุ้ง/False Hop/Mexican Shrimp Plant/Shrimp Plant
ชื่อวิทยาศาสตร์: Justicia brandegeeana Wassh. & L.B.Sm.
วงศ์: Acanthaceae
ประเภท: ไม้ดอกอายุหลายปี
ลำต้น: ต้นเป็นพุ่มสูงได้ถึง 1 เมตร กิ่งอ่อนเป็นเหลี่ยมมีขนนุ่มปกคลุม
ใบ: ใบรูปไข่ป้อมปลายมน
ดอก: ช่อดอกแบบช่อเชิงลด ใบประดับรูปไข่สีแดง ดอกจริงสีขาวอมชมพูหรือสีเหลืองเรื่อ รูปปากเปิด ดอกยาวประมาณ 2.5 เซนติเมตร กลีบปากมีจุดสีแดงเข้ม ออกดอกตลอดปี
ผล: ผลแห้งแตก ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร เมล็ดแบน
อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี
แสงแดด: แสงแดดครึ่งวัน
น้ำ: ปานกลาง
ขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้กระถางหรือไม้ประดับแปลง
เกร็ดน่ารู้: มีถิ่นกำเนิดในยุโรปตะวันตก เม็กซิโก