ฝาดขาว

กะลูง ขวาด ฝาดลำแพน ลำแพนหิน Terentum Merah
ชื่อวิทยาศาสตร์: Lumnitzera racemosa Willd.
วงศ์: Combretaceae
ประเภท: ไม้ริมน้ำ
ความสูง: สูงได้ถึง 25 เมตร
ลำต้น: โคนต้นไม่มีรากหายใจรูปหัวเข่าฝาดแดง เปลือกนอกสีน้ำตาลดำ มีรอยแตก กิ่งอ่อนสีแดงเรื่อหรือเทา
ใบ: ใบเดี่ยว รูปไข่กลีบแคบ ออกเรียงเวียนสลับกันเป็นกระจุกที่ปลายกิ่ง ปลายใบกลม โคนใบสอบแคบ ไม่มีก้านใบ
ดอก: สีแดง ออกเป็นช่อสั้น ๆ ที่ปลายยอด กลีบรองดอกเชื่อมติดกันเป็นรูปท่อพองออก ปลายกลีบแยกเป็นแฉกรูปไข่กว้าง 5 แฉก ยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร กลีบดอก 5 กลีบ รูปรีแกมขอบขนาน ยาวประมาณ 4.5 มิลลิเมตร ดอกสีขาว ไม่มีก้านดอก มักขึ้นตามป่าชายเลนบริเวณปากแม่น้ำชายฝั่งทะเล
ดิน: ดินเหนียว ระดับน้ำ 10-15 ซม.
แสงแดด: ครึ่งวันถึงเต็มวัน
ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด หรือแยกกอ
การใช้งานและอื่นๆ: เนื้อไม้ใช้ย้อมจีวรพระ ทำถ่านหุงต้ม หรือทุบแช่แมงกะพรุน

merah1
ลักษณะดอก