ผักเสี้ยนฝรั่ง

Spider Flower/Showy Spider Flower
ชื่อวิทยาศาสตร์: Cleome speciosa Raf.
วงศ์: Cleomaceae
ประเภท:
ไม้ดอกอายุสั้น
ลำต้น
: พุ่มสูง 1-2 เมตร ลำต้นตั้งตรง
ใบ: ใบด้านล่างเป็นใบประกอบแบบนิ้วมือ มีใบย่อย 5-7 ใบ รูปใบหอกแคบหรือรูปช้อน ปลายแหลม ขอบจักฟันเลื่อย ใบสีเขียว ใบแก่ด้านล่างมีหนามใต้ใบ ตามแกนช่อด้านบนมีใบประดับรูปไข่ขนาดเล็กอัดตัวกันแน่นรอบแกน  
ดอก:
ช่อดอกแทรกด้วยฝักรูปทรงกระบอก มีก้านยาว ดอกออกเป็นช่อกลมที่ปลายยอด ขนาดช่อดอก 10-15 เซนติเมตร ดอกย่อยมีกลีบดอกรูปช้อน 4 กลีบ มีเกสรเพศผู้และเพศเมียเป็นเส้นยาว กลีบดอกมีสีขาว ชมพูอ่อน-เข้ม และม่วง ดอกมีกลิ่นหอมอ่อนๆ
ผล:
มีเมล็ดขนาดใหญ่
อัตราการเจริญเติบโต:
ปานกลาง
ดิน: ชอบดินร่วนปนทราย
แสงแดด:
แสงแดดจัด
น้ำ: ปานกลาง
การขยายพันธุ์
: เพาะเมล็ด
การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้ประดับแปลง
เกร็ดน่ารู้: มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้ หมู่เกาะเวสต์อินดีส