ว่านนางคุ้ม

ว่านนางคุ้ม
ว่านนางคุ้ม

ผู้เฒ่าเฝ้าบ้าน Cardwell Lily, Northern Christmas Lily
ชื่อวิทยาศาสตร์: Proiphys amboinensis (L.) Herb.
วงศ์: Amaryllidaceae
ประเภท: ไม้ล้มลุกอายุหลายปี
ความสูง: 40 – 50 เซนติเมตร
ลำต้น: ลำต้นใต้ดินเป็นหัวคล้ายหัวหอม ทรงกลม
ใบ: ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปใบค่อนข้างกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 – 15 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบเว้าเป็นรูปหัวใจ สีเขียวสด มีร่องตามแนวเส้นใบชัดเจน ก้านใบชูขึ้นสูงได้ถึง 30 เซนติเมตร
ผล: ไม่ปรากฏ
ดอก: ออกเป็นช่อซี่ร่มออกจากซอกกาบใบ แต่ละช่อมี 10 – 20 ดอก กลีบรวมเชื่อมติดกัน เกสรเพศผู้ 6 อัน ปลายแยกเป็น 6 กลีบ สีขาว ออกดอกเดือนมีนาคม-พฤษภาคม
อัตราการเจริญเติบโต: พักตัวในฤดูหนาว ใบจะเหี่ยวแห้ง เมื่อเข้าฤดูร้อนจะแตกใบและออกดอกใหม่อีกครั้ง
ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดีหรือดินร่วนปนทราย
น้ำ: ปานกลาง
แสงแดด: ครึ่งวันเช้า
ขยายพันธุ์: แยกหัว
การใช้งานและอื่นๆ : เหมาะปลูกเป็นไม้กระถางประดับหน้าบ้าน เชื่อว่าสามารถป้องกันอัคคีภัย หากพกหัวติดตัวพร้อมเสกคาถา จะทำให้คงกระพัน